Zostań Lokalnym Animatorem

Wtorek, 13 marca 2018

W związku z procesem rewitalizacji oraz włączeniem mieszkańców w procesy partycypacji Fundacja Napraw Sobie Miasto zaprasza do złożenia kandydatury na lokalnego animatora dzielnicowego, który jest odpowiedzialny za prowadzenie działań włączających mieszkańców w procesy decyzyjne (zarządzania miastem) oraz przygotowujących społeczność lokalną do wypracowania programu funkcjonalnego na potrzeby realizacji projektu "Fabryka Pełna Życia-rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Kim jest Lokalny Animator Rewitalizacji?

To osoba, która prowadzi spotkania z mieszkańcami mające na celu włączenie ich w procesy decyzyjne. Animator różnymi metodami aktywizuje mieszkańców Dąbrowy Górniczej, inspiruje, zbiera ich potrzeby i problemy, włącza ludzi w działania i stara się zwrócić uwagę mieszkańców na potrzeby różnych grup (seniorzy, młodzież, osoby niepełnosprawne czy rodziny z dziećmi). Animator poprowadzi konsultacje społeczne w sprawie planowanych działań i inwestycji w dzielnicy, które mogą być finansowane w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, Inicjatywy Lokalnej, mikrograntów, itp.

Animator jest strażnikiem procesu włączania mieszkańców w podejmowanie decyzji dotyczących realizacji zadań należących do miasta. Używając narzędzi partycypacyjnych stara się przeprowadzić jak najszerszą dyskusję pozwalającą na wygenerowanie pomysłów na projekty w dzielnicach. Zadaniem Animatora będzie angażowanie mieszkańców w zakresie: rewitalizacji, partycypacji, dialogu społecznego, planowania, mapowania i animacji, w celu wzmocnienia kapitału społecznego dzielnicy.

Dzięki temu doświadczeniu Animatorzy będą mogli świadomie uczestniczyć w procesie rewitalizacji Fabryki Pełnej Życia oraz być ambasadorami pomysłu wśród mieszkańców i innych interesariuszy.

 

Co musi umieć Animator?

Osoba, która chciałaby zostać Animatorem powinna rozumieć na czym polega włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne (partycypacyjne) i do czego ono może prowadzić. Powinna umieć prowadzić spotkania w formie prezentacji jak i dyskusji. Obsługiwać programy typu PowerPoint i Word.

 

Jaki powinien być Animator?

Najważniejsze jest nastawienie i postawa przyszłego Animatora Rewitalizacji. Wszyscy Animatorzy zostaną przeszkoleni; zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Cykl pracy Animatorów został zaplanowany tak, żeby konkretne doświadczenie skłaniało do rozumnej obserwacji. Animatorzy będą mogli w ten sposób zapoznać się z praktycznym zastosowaniem technik partycypacyjnych. Głównym założeniem proponowanego modelu pracy jest nabywanie przez Animatorów wiedzy i umiejętności poprzez praktyczne zastosowanie poznanych wcześniej technik i narzędzi.

Najważniejszymi cechami jakimi charakteryzuje się przyszły Animator są: zdolność łączenia ludzi oraz budowanie zaufania społecznego. Powinien on być osobą zorientowaną na cel, zorganizowaną, otwartą na zmiany, empatyczną, o wysokiej kulturze osobistej, odporną na stres oraz posiadać umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Czego nauczy się Animator?

Animator pozna: techniki przeprowadzania diagnozy dzielnic, techniki prowadzenia spotkań, techniki prowadzenia dyskusji prowadzących do podjęcia decyzji oraz moderacji/ facylitacji spotkań. Nauczy się czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzać sondaż.

 

Obowiązki Animatora

Animator będzie odpowiedzialny za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie spotkań. Po każdym spotkaniu będzie sporządzał notatkę i udostępniać ją oraz podsumowywać pracę w dzielnicy w formie raportu.

Ważnym obowiązkiem Animatora będzie też edukowanie mieszkańców odnośnie procesów rewitalizacji w dzielnicach, które mają się przyczynić do wspierania procesu rewitalizacji w Centrum czyli Fabryki Pełnej Życia. W ramach tego zadania Animator powinien przekazywać wyniki diagnozy dzielnic w dzielnicach do WOP, które przyczynią się do zbierania potrzeb mieszkańców w ramach procesów rewitalizacyjnych w Dąbrowie Górniczej.

Animator jest również odpowiedzialny za promowanie procesu rewitalizacji w Dąbrowie Górniczej oraz o bieżące informowanie mieszkańców na spotkaniach o procesach rewitalizacyjnych w poszczególnych dzielnicach.

Animator powinien uczestniczyć w zaplanowanych szkoleniach i superwizjach, które mają przybliżyć mu techniki partycypacyjne oraz pomóc przyjrzeć się swojej pracy.  W czasie superwizji Animatorzy opiszą studia przypadków z przeprowadzonych działań i przedyskutują je grupowo lub indywidualnie.

 

Terminy szkoleń

 • szkolenie I: 25 marca
 • szkolenie II: 21-22 kwietnia
 • szkolenie III: 12-13 maja

 

Wynagrodzenie i warunki pracy Animatora

Każdy Animator otrzyma za swoją pracę wynagrodzenie wysokości 13 000,00 zł brutto (łącznie z kosztami pracodawcy); z wynagrodzenia powinien pokryć koszty dojazdu na spotkania. Wynagrodzenie będzie wypłacane w transzach za prawidłowo wykonane etapy procesu.

Oszacowano, że Animator będzie pracował średnio 20 godzin tygodniowo, w czasie kiedy będą prowadzone przez niego spotkania z mieszkańcami (kwiecień - wrzesień).

Animator powinien posiadać swój laptop.

 

REKRUTACJA

Proces rekrutacji składa się z 3 etapów:

 • ETAP 1: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego –  do 17 marca do godziny 15.00
  • W dniu przesłania formularza zgłoszeniowego kandydat otrzyma wiadomość zwrotną z informacją o dzielnicy, dla której powinien wykonać zadanie rekrutacyjne.
 • ETAP 2: Wykonanie zadania rekrutacyjnego i przesłania go mailowo wraz z aktualnym CV i listem motywacyjnym  – do 17 marca do godz. 22:00
 • Zadanie zgłoszeniowe wraz z CV i listem motywacyjnym należy wysłać pod adres rekrutacja@naprawsobiemiasto.eu w temacie wiadomości wpisując [Animatorzy Rewitalizacji] – kandydatura – imię i nazwisko.
 • W dniu 18 marca kandydaci otrzymają informację zwrotną czy zakwalifikowali się do dalszego etapu.
 • Tylko wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się pomiędzy 19 marca a 23 marca.
 • W dniu 24 marca kandydaci otrzymają informację zwrotną dotyczącą wyboru animatorów oraz przydzielonych im dzielnic.
 • ETAP 3: Rozmowa rekrutacyjna

 

Pliki do pobrania:

 

PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
232425262728 29
3031
Ładowanie...