Zbliża się głosowanie!

Poniedziałek, 1 października 2018

Zbliża się termin głosowania w bieżącej edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego DBP 2.0. Na wybór projektu do realizacji w drodze głosowania zdecydowali się jedynie mieszkańcy dzielnicy Strzemieszyce Małe i będą wybierali pomiędzy projektami:

 

- „Budowa chodnika przy ul. Głównej” -

Cel: Projekt zakłada wykonanie ok.160 mb chodnika z kostki brukowej o szer. 2 m wrazz wykonaniem 3  szt. miejsc postojowych równoległych wzdłuż ogrodzenia Świetlicy Środowiskowej. Całkowity koszt projektu to 135 000,00 zł. Projekt można etapować do kwoty 111 589,18 zł.

Lokalizacja: chodnik w ciągu ul. Głównej na odcinku od wiaduktu kolejowego do kapliczki, miejsca postojowe równoległe wzdłuż ogrodzenia Świetlicy Środowiskowej.

Całkowity koszt projektu to 135 000,00zł. Projekt można etapować do kwoty 111 589,18 zł.

 

- „Remont chodnika przy ul. Kazdębie”

Cel:  Projekt zakłada przeprowadzenie remontu chodnika na odcinku ok. 380 mb i szer.1,5 m. W kosztach ujęto demontaż istniejącej nawierzchni, krawężników, korytowanie, ułożenie krawężników, wykonanie projektu. Całkowity koszt projektu to 206 500,00 zł.Projekt można etapować do kwoty 111 589,18 zł.

Lokalizacja: od drogi 790 w kierunku Huty.

Całkowity koszt projektu to 206 500,00zł. Projekt można etapować do kwoty 111 589,18 zł.

 

- „Zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu boiska LKS Promień” –

Cel: Projekt zakłada wytyczenie i utwardzenie alejek parkowych (korytowanie, ułożenie tłucznia lub frezu),  montaż ławek parkowych, koszy na odpady, trzebież zieleni i uporządkowanie terenu wokół tzw. Bono (bez wycinki drzew), montaż 2 szt. urządzeń siłowni plenerowej.

Lokalizacja: teren w pobliżu boiska LKS Promień.

Szacunkowy koszt projektu: 109 400,00 zł.

 

Głosowanie odbywa się od 3 do 10 października 2018 r.:

  • elektronicznie poprzez formularz znajdujący się na stronie Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego - www.twojadabrowa.pl. UWAGA! Przy tej formie głosowania konieczne jest potwierdzenie swojego głosu poprzez podany w głosowaniu adres mailowy. Bez potwierdzenia głos będzie nieważny.
  • korespondencyjnie poprzez przesłanie formularza na adres: 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21. O ważności karty do głosowania decyduje data stempla pocztowego.
  • poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Interesantów lub w Punkcie Konsultacyjnym zlokalizowanym w Świetlicy Środowiskowej Strzemieszyce Małe (ul. Główna 61). Godziny otwarcia Punktu znajdziecie TUTAJ.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/788/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28.03.2018 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2019 rok, głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania. Każdy mieszkaniec dzielnicy może głosować wyłącznie raz. W przypadku oddania głosu dwa razy, głosy te uznaje się za nieważne. Głosowanie jest jawne, a każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu oświadcza, że ma ukończone 16 lat i dane, które zawarte zostały w karcie do głosowania są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie do głosowania. Brak podpisu na karcie do głosowania powoduje nieważność głosu. W przypadku głosowania drogą elektroniczną podpis własnoręczny nie jest wymagany. Wymaga się rejestracji adresu poczty elektronicznej osoby głosującej.

 

Karty do głosowania możemy pobrać z Urzędu Miejskiego ul. Graniczna 21 - stanowisko Informacja, z Punktu Konsultacyjnego w dzielnicy Strzemieszyce Małe  zlokalizowanego wŚwietlicy Środowiskowej Strzemieszyce Małe (ul. Główna 61) oraz wydrukować ze strony www.twojadabrowa.pl.

PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
232425262728 29
3031
Ładowanie...