Zasady użytkowania CAO od 20 października 2020 roku

Piątek, 16 października 2020

W związku z najnowszymi obostrzeniami, od 20 października 2020 r., wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Centrum Aktywności Obywatelskiej. Nasi pracownicy są dostępni dla Państwa mailowo i telefonicznie w godzinach 8:00-18:00 (zespół ds. organizacji pozarządowych) i w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego (zespół ds. partycypacji) oraz osobiście - po wcześniejszym umówieniu spotkania. Przewidujemy możliwość korzystania z zasobów CAO przez członków poszczególnych organizacji, po wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji sali, z zachowaniem wszystkich sanitarnych zaleceń. Z infrastruktury biurowej Centrum mogą korzystać organizacje mające tutaj siedzibę.  

 

W tym trudnym dla nas czasie bardzo prosimy o stosowanie procedur, które pozwolą na zachowanie bezpieczeństwa w przestrzeni CAO.  

 

Zasady ogólne:  

- Korzystanie z pomieszczeń powinno być podyktowane faktyczną potrzebą NGO.  

- Klucze do pokoi wydawane są na portierni. Konieczne jest poświadczenie odbioru/zdania kluczy podpisem na liście. Klucze mogą pobierać wyłączni osoby, które zostały wskazane w porozumieniu z CAO.  

- Obowiązuje całkowity zakaz używania pomieszczeń socjalnych. Prosimy również o niekorzystanie z dostępnych tam naczyń i stosowanie kubków jednorazowych.  

- Przed wejściem do budynku osoby - wszystkie muszą być wyposażone w maseczkę/przyłbicę oraz zdezynfekować ręce - płyn do dezynfekcji jest dostępny w żółtym pojemniku na wejściu do CAO (dezynfekcja dotyczy także osób, które do CAO wchodzą w rękawiczkach).  

- W częściach wspólnych konieczne jest używanie środków ochrony osobistej. Zalecamy także stosowanie środków ochrony osobistej podczas odbywającego się spotkania/zebrania.  

- Konieczne jest zachowanie 2 metrowego odstępu między osobami przebywającymi w CAO.     

- W związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020r. o czasowym zawieszeniu od 20 października br. działalności m.in. dziennych domów i klubów seniora informujemy, iż do odwołania zawieszamy w Centrum Aktywności Obywatelskiej możliwość organizacji spotkań z udziałem osób w wieku senioralnym. Rekomendujemy także innym grupom, wśród których znajdują się osoby z grup podwyższonego ryzyka rozważenie możliwości rezygnacji ze spotkań stacjonarnych i prowadzenie ich w trybie on-line.

 

Zasady korzystania z sal 8, 10 i 113:  

- Przed wejściem na teren Centrum Aktywności Obywatelskiej każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.  

- W częściach wspólnych CAO konieczne jest używanie środków ochrony osobistej. Zalecamy także stosowanie środków ochrony osobistej podczas odbywającego się spotkania/zebrania z udziałem organizacji.  

- Interesanci poszczególnych organizacji zobowiązani są czekać na możliwość skorzystania z pomieszczeń na zewnątrz budynku. Wprowadzani są do budynku przez członka jego organizacji.  

- Rekomendujemy zachowanie 4 metrowego odstępu między osobami przebywającymi w pomieszczeniach szkoleniowych. Pomogą w tym Państwu wyznaczone strefy.   

- Obowiązuje całkowity zakaz używania pomieszczeń socjalnych.   

- Osoba prowadząca spotkanie zobowiązana jest do sporządzenia listy obecności osób uczestniczących wraz z informacją o stanie ich zdrowia oraz powiadomienia o ew. zachorowaniu w/w osób na COVID-19.    

- Osoba, która sporządziła listę obecność proszona jest o zachowanie jej w terminie 21 dni od momentu spotkania, na którym została sporządzona.  

- W poszczególnych salach szkoleniowych obowiązują limity osób. W przypadku sali nr 8 jest to 20 osób, sali nr 10 – 4 osoby, natomiast w sali nr 113 limit wynosi 10 osób.  

- Organizacja jest zobowiązana do dezynfekcji wszystkich przedmiotów użytkowanych przez uczestników spotkania/zebrania. Środki do dezynfekcji zapewnia CAO. W przypadku dłużej trwającego zebrania zaleca się zastosowanie min. 15 minutowej przerwy, w której powinno dokonać się dezynfekcji i wietrzenia sali.  

- Za przestrzeganie w/w procedur odpowiada Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku braku ich przestrzegania CAO zastrzega możliwość anulowania kolejnych spotkań/zebrań Stowarzyszenia.  

- Pomiędzy kolejnymi rezerwacjami sal przez organizacje musi być minimum 30 minut przerwy. Rezerwacji sal należy dokonywać z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.     

 

Zasady korzystania z siedzib NGO  

- Korzystanie z pomieszczeń będących siedzibą NGO, odbywa się z zachowanie przywołanych powyżej zasad ogólnych.  

- Ilość osób, które znajdują się jednocześnie w pomieszczeniu uzależniona jest od jego powierzchni.

- Konieczne jest zachowanie 2 metrowego odstępu między osobami przebywającymi w pomieszczeniu  

- Rekomenduje się, aby w pomieszczeniu zajmowanym przez NGO przebywała maksymalnie 1 osoba spoza NGO. Goście/klienci poszczególnych NGO zobowiązani są czekać na swoją kolej na zewnątrz budynku CAO.  

- Przedstawiciel Zarządu zobowiązany jest prowadzić rejestr osób, które przychodzą do NGO oraz powiadomić o ew. zachorowaniu w/w osób na COVID-19. Fakt ten, po otrzymaniu takiej informacji należy zgłosić niezwłocznie pracownikowi CAO.  

- Organizacja jest zobowiązana do dezynfekcji wszystkich przedmiotów użytkowanych przez członków NGO i jej gości/interesantów. Środki do dezynfekcji powinna zapewnić organizacja. W przypadku dłużej trwającego spotkania zaleca się zastosowanie min. 15 minutowej przerwy, w której powinno dokonać się dezynfekcji i wietrzenia sali.  

- Za przestrzeganie w/w procedur odpowiada Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku braku ich przestrzegania CAO zastrzega sobie możliwość anulowania korzystania z sal będących 

- Pomiędzy kolejnymi wizytami osób z zewnątrz organizacja musi zapewnić minimum 5 minut przerwy, którą powinna poświęcić na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.  

- W czasie korzystania z przestrzeni CAO prosimy o ograniczyć do minimum przemieszczanie się po budynku.  

 

Doradztwo 

Zalecamy korzystanie z doradztwa mailowego, telefonicznego czy za pomocą MS Teams. W przypadku chęci skorzystania z doradztwa osobistego, konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.   

Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ( pn - pt 8-18:00)

tel. 668 573 952     

e-mail – cao@dg.pl      

 

Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego, Budżetu Obywatelskiego i Konsultacji Społecznych (pn - śr 8-16:00; czw 8-18:00; pt 8-16:00)    

tel. 518 270 597     

e-mail – twojadabrowa@dg.pl; bo@dg.pl; konsultacje@dg.pl        

 

Mediacje      

Dopuszczamy również możliwość organizowania mediacji przez Stowarzyszenie mające u nas siedzibę. Mediacje mogą się odbywać wyłącznie w pokoju nr 6 (w przypadku Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog oraz Stowarzyszenia Linia) oraz pokoju nr 10. Osoby przychodzące na mediacje czekają na mediacje przed budynkiem CAO i są wpuszczane do niego przez mediatora (mediator prowadzi osoby do pokoju nr 6 lub 10, nie ma możliwości oczekiwania na mediację na korytarzu). Jednocześnie w pokoju mogą przebywać 3 osoby + mediator (1 osoba). Podczas mediacji obowiązują zasady ogólne opisane powyżej.            

 

Karta seniora     

Wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora zostaje zawieszone do odwołania.   

 

Wprowadzone zasady są mają charakter tymczasowy, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych wytycznych. Mamy nadzieję, że niedługo wszelkie aktywności wrócą do stanu sprzed pandemii.

PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
232425262728 29
3031
Ładowanie...