Staszic

Udział dzielnicy (1 074 ze 115 029 mieszkańców):

79 951,74 zł

1.25% z sumarycznej kwoty 6 399 998,79 zł

Projekty do realizacji:

- Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Różanej - Montaż ścianki wspinaczkowej, ułożenie nawierzchni bezpiecznej pod ścianą (maty przerostowe), montaż karuzeli typu grzybek 2 szt. Ustawienie ławki 1 szt. Na placu zabaw i stojaków na rowery 2 szt. Przy wejściach na plac zabaw, nasadzenie drzew liściastych pomiędzy placem zabaw a boiskiem do koszykówki lub w innej lokalizacji sąsiadującej z placem zabaw. Szacunkowy koszt: 21 840,48.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowano.

- Remont chodnika na ulicy Uthkego i Zięby - Remont nawierzchni chodnika po obrysie istniejącego chodnika. Szacunkowy koszt: 57 913,40.

Stan realizacji: Z uwagi na prawdopodobieństwo uszkodzenia systemu korzeniowego drzewa został przeprowadzony remont chodnika w ciągu ul. Poleśnej - odcinek od skrzyżowania z ul. Uthkego do ul. Staszica - strona wschodnia ulicy.

- Remont chodnika w ciągu ul. Poleśnej - odcinek od skrzyżowania z ul. Uthkego do ul. Staszica - strona wschodnia ulicy - (Projekt zastępczy za zadanie "Remont chodnika na ulicy Uthkego i Zięby")

Stan realizacji: zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego

III Spotkanie z cyklu Forów Mieszkańców: Szkoła Podstawowa nr 8 budynek A, ul. Krasińskiego 34, 17 października godz. 17:00

Notatka ze spotkania


II Spotkanie z cyklu Forów Mieszkańców: Szkoła Podstawowa nr 8 budynek A, ul. Krasińskiego 34, 24 września godz. 17:00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów


I Spotkanie z cyklu Forów Mieszkańców: Szkoła Podstawowa nr 8 budynek A, ul. Krasińskiego 34, 24 maja godz. 18:00

Notatka ze spotkania


Spotkanie otwierające - Szkoła Podstawowa nr 8, budynek A, ul. Krasińskiego 34, 12 kwietnia godzina 17:00

Raport ze spotkania


Punkt Konsultacyjny:

Szkoła Podstawowa nr 8 (ul. Krasińskiego 34)

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek 8:00 -15:00


Ulice:

 • Bobrowa
 • Harcerska
 • Poleśna
 • Południowa
 • Poprzeczna
 • Różana
 • Starocmentarna
 • Staszica
 • Szklana
 • Świerkowa
 • Juliana Tuwima
 • Uthkego
 • Wschodnia
 • Zagórska
 • Zgoda
 • Jana Ziemby
Ładowanie...