Zielona-Korzeniec-Dziewiąty

Udział dzielnicy (5 117 ze 115 029 mieszkańców):

267 991,67 zł

4.19% z sumarycznej kwoty 6 399 998,79 zł

Projekty do realizacji:

- Miejsce spotkań dla mieszkańców - Graniczna 67 - Utwardzenie terenu we wskazanym w projekcie miejscu. Szacunkowy koszt: 27 500,00

Stan realizacji: Zabezpieczono środki na realizację zadania.

- Likwidacja chodnika i remont nawierzchni drogi na ul. Limanowskiego 59 - Remont nawierzchni drogi. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, nawiązującej do istniejącej drogi. Szacunkowy koszt: 80 000,00.

Stan realizacji: Realizacja zadania zamiennnego - Remont nawierzchni chodnika przy ul. Robotniczej 33F - Zadanie zrealizowane.

- Oświetlenie placu zabaw i boiska na Dubois - Oświetlenie boiska: 4 słupy, 8 naświetlaczy. Oświetlenie placu zabaw 2 słupy, 4 naświetlacze. Szacunkowy koszt: 68 500,00.

Stan realizacji: W trakcie realizacji.

- Remont nawierzchni chodnika na ulicy Robotniczej - Remont nawierzchni chodnika po obrysie istniejącego chodnika. Szacunkowy koszt: 45 000,00.

Stan realizacji: Zadanie zrealizowane.


Informacja ze spotkania podsumowującego

III Spotkanie z cyklu Forów Mieszkańców: Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56, 10 października godz. 17:00

Notatka ze spotkania


II Spotkanie z cyklu Forów Mieszkańców: Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56, 26 września godz. 17:00

Notatka ze spotkania


Mapa pomysłów


I Spotkanie z cyklu Forów Mieszkańców: Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Konopnickiej 56, 28 maja godz. 17:00

Notatka ze spotkania


Spotkanie otwierające - S.P. nr 16 z oddziałami przedszkolnymi, ul. Konopnickiej 56, 16 kwietnia godzina 17:00

Raport ze spotkania


Punkt Konsultacyjny:

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego, ul. Konopnickiej 56

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 7:30 -14:30


Ulice:

 •   Władysława Adamskiego
 •   Adama Asnyka
 •   Aleja Józefa Piłsudskiego 5
 •   Bartosza Głowackiego
 •   Bohomolca
 •   Ciasna
 •   Cupiała
 •   Dembowskiego
 •   Jana Długosza
 •   Dolna
 •   Duboisa
 •   Dudkiewicza
 •   Dziewiąty
 •   Filtrowa
 •   Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
 •   Furmana
 •   Gałczyńskiego
 •   Graniczna od nr 11 do nr 127
 •   Granitowa
 •   Grunwaldzka
 •   Hempla
 •   Heleny Płotnickiej (dawne: Hibnera)
 •   Janowska
 •   Jana Kasprowicza
 •   Jana Kochanowskiego
 •   Kilińskiego
 •   Konopnickiej 25A, 25B, 25C, 31-35A, 37A, 39, 39A, 41-136
 •   Korzeniec
 •   Józefa Kraszewskiego
 •   Polcera (dawne: Krzynówki)
 •   Letnia
 •   Limanowskiego
 •   Zawidzkiej (dawne: Łańcuckiego)
 •   Łącząca
 •   Kotarbińskiego (dawne: 9 Maja)
 •   Malinowe Górki
 •   Mała
 •   Rogolewicza (dawne: Marchlewskiego)
 •   Narodowa
 •   Napierskiego-Kostki
 •   Odrodzenia
 •   Olszowa
 •   Ignacego Paderewskiego
 •   Pękalskich
 •   Piaskowa
 •   Plater
 •   Powstańców
 •   Północna
 •   Prosta
 •   Przodowników
 •   Reja
 •   Równa
 •   Robotnicza
 •   Braci Wilkoszewskich (dawne: Sawickiej)
 •   Siewierska
 •   Józefa Skalskiego
 •   Stalowa
 •   Stanisława Konarskiego
 •   Sztygarska
 •   Śliwińskiego
 •   Średnia
 •   Twarda
 •   Ursyna Niemcewicza
 •   Urbańskiego
 •   Wspólna
 •   Wróblewskiego 1-44
 •   Zapolskiej
 •   Zielona
 •   Zielona Dolina
 •   Żytnia
Ładowanie...